Bestanden aanleveren lasersnijden

Tekeningen voor lasersnijden worden best ontworpen met een professioneel cad programma. Het uitvoerbestand dient de extenties .dxf en/of .dwg te ondersteunen. In sommige dtp programma's (coreldraw, adobe illustrator,...) kunnen eveneens .dxf en/of .dwg files aangemaakt worden maar deze tekeningen kunnen wij enkel aanvaarden wanneer ze volledig gevectoriseerd zijn. Hieronder vind u een overzicht over hoe een correcte .dxf en/of .dwg file er dient uit te zien.

De .dxf of .dwg tekening steeds aanleveren in schaal 1:1 (getekend op ware grootte)
De .dxf of .dwg tekening dient volledig opgebouwd te zijn uit lijnen, bogen of boogsecties en dient volledig gesloten te zijn.
Lever alleen de te snijden contouren aan in de .dxf of .dwg file
Verwijder in uw .dxf of .dwg file alle bemating, zetlijnen of hartlijnen zodat alleen de te snijden contour overblijft
Probeer in uw .dxf of .dwg file zoveel mogelijk gebruik te maken van radii op de hoeken (0.1 x plaatdikte)
Er mogen géén 'blokken' (blokken zijn geclusterde lijnen in een tekenprogramma) in uw .dxf of .dwg file bevinden. Deze worden niet herkend door de laser software en bijgevolg niet gesneden.
Er mogen geen open contouren in de .dxf of .dwg file aanwezig zijn
Dxf of .dwg files mogen geen dubbele contouren bevatten, anders worden deze tijdens het snijproces 2 keer gesneden
Als er zich tapgaten in de tekening bevinden, moeten de boordiameters getekend worden.
Lever de .dxf of .dwg files aan als 'mono' files aan (één onderdeel per file, geen gegroepeerde tekening)
Teken getolereerde gaten en uitsparingen op de werkelijk gewenste maat.
Leest het bovenstaande voor u als chinees ? Geen probleem, u kan ons steeds contacteren voor meer informatie. Indien u niet bij machte bent dergelijke tekening aan te leveren kunnen wij de gewenste tekening ook voor u tekenen. Lever ons hiervoor een gewenste schets op papier en wij verzorgen het tekenwerk aan eerlijke prijzen en binnen de korst mogelijke termijn. Hiervoor hebben wij alle software en kennis in eigen huis.